Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Misafirlerimiz;  Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve tarafınızın haklarını korumayı görev ediniyoruz.

Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Firmamız tarafından elde edinilen ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Özmak Isıtma Soğutma A.Ş. (“Özmak” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla; şirketimiz ve şubelerimizde, fiziki ortamlarda, şirketimize yapılan başvurularda, sosyal medya mecralarında veya yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemize ziyaretlerde doldurulan iletişim formu gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.

KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Veri Sorumlusu: Özmak Isıtma Soğutma Anonim Şirketi

Adres: Mithatpaşa Cad. Turgutreis Mah. 273/A Konak/İzmir

Telefon: 0232 445 29 20

E-posta: muhasebe.ozmak@gmail.com

Şirketimiz Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmasını amaç edinmiştir. Bunlar;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİLERİ, NASIL İŞLENMEKTEDİR?

 1. SATIN ALMA – SATIŞ PAZARLAMA

Özmak Isıtma Soğutma Anonim Şirketi, Satın Alma – Satış Pazarlama departmanı olarak, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; sözleşmesel edimlerimizin ifası amacıyla departman personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Cinsiyet bilgisi

Verilerinizi Satış Pazarlama departmanımıza ilettiğiniz sırada onayınız halinde açık rıza formu imzalanır.

E-ticaret perakende ve toptan alışverişleriniz esnasında bizimle paylaşmış olduğunuz verileriniz yukarıda belirtilen kurallar ve ölçüler dahilinde saklanıp iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kimlik (ad, soyad, TCKN, doğum tarihi), iletişim (elektronik posta adresi, cep telefonu numarası, adres), müşteri işlem (fatura, iletişim kayıtları, sipariş detayı, numarası, tarihi, tutarı gibi sipariş bilgileri, anket, işyeri bilgisi, üyelik işlemleri) ve finans (kart ve banka hesabı bilgileri) verileriniz ; açık rızanızı vermeniz halinde kampanya, müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi ve bu amaçla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla ilgili açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

II.SERVİS HİZMETİ

Ürün satın alma işlemi tamamlanan müşterilerimiz yine firmamız bünyesinde sunulan servis hizmetinden de faydalanmaktadır. Satışı yapılan ürünlerin teslimi ve montajı bu hizmet kapsamındadır. Satışı yapılan ürünlerin teslimi ve montajı sırasında teknik ekiplerimiz, kurulum ve teslimata ilişkin fotoğraf ve görüntü kaydı elde etmektedir. Bu hususa ilişkin açık rıza metni, hizmetin ifası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde talep edilmekte ve saklanmaktadır.

Hizmetin ifası sırasında müşteri adres bilgileri ve teslimata dair sair bilgiler tarafımızca talep edilmek ile birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenip saklanmaktadır.

III. MUHASEBE

Müşterilerimizin firmamızdan satın almış olduğu ürünlere ilişkin fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri
 1. İNTERNET SİTEMİZ

İnternet sitemizde yer alan iletişim numaralarımız vasıtası ile firmamız ve departmanlarımız ile iletişim talebinde bulunulabilir.  Talepte bulunan kişiler ad- soyad, telefon numarası ve e mail adresi verilerini gerekli alanlara girerek iletişim talebinde bulunabilirler. Firmamız talebinizin alınmasının akabinde tarafınız ile en kısa sürede iletişime geçmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

 1. SATIN ALMA – SATIŞ PAZARLAMA

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde, ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresiniz, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi amacı ile yurt içine yer alan çözüm ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

 1. ÜÇÜNCÜ GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERDEN ALINAN HİZMETLER

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavirlerimiz, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü gerçek/tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer tüzel/gerçek kişiler ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair beyanın alınması ön koşuluyla aktarılabilmektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi https://www.ozmakisitma.com/KVKK-B-F.pdf linkinde bulunan Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak bu metnin başında yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından noter onayı ile düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.  Detaylı bilgi Politikalar kapsamında bilgilerinize sunulmuştur.